Näytöt

Tekstiiliartesaaniopinnoissa osaaminen näytetään Ammattiosaamisen-näytöissä, joissa työelämän edustaja, opettaja ja opiskelija itse arvioivat osaamista yhteisesti. Arviointi tapahtuu tutkinnonosittain ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit huomioiden. Lyhyesti – näyttötilaisuudessa opiskelija osoittaa hallitsevansa työprosessin, työmenetelmät, -välineet ja materiaalit, työn perustana olevan tiedon sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot.

DSC_0110k

Mainokset